Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuje o podaniu  do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o powierzchni  500 m² zabudowana budynkiem

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Szanowni Producenci Rolni Gmina Przemęt informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Przemęt pokój nr 1: ⋅ od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2024 ROKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej

W dniach od 26 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt będzie

 Bezpieczne Ferie 2024

W czwartek (18 stycznia) przy stawku w Przemęcie odbyło się spotkanie prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2024 r.”, zorganizowane z myślą o uczniach lokalnych szkół i przedszkoli. To inicjatywa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, realizowana we współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie. W spotkaniu uczestniczyli

Perspektywy 2024. Technikum Ekonomiczne w Przemęcie ponownie ze Srebrną Tarczą!

Technikum Ekonomiczne w Przemęcie kolejny raz udowodniło swoją wartość edukacyjną, zajmując czołowe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2024″. To osiągnięcie jest świadectwem ciężkiej pracy, zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którzy wspólnie stworzyli środowisko sprzyjające naukowemu rozwojowi i osobistemu wzrostowi. Przyznanie szkole Srebrnej Tarczy jest potwierdzeniem jej wysokiej pozycji wśród wielkopolskich szkół. To

Rekrutacja

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym. Rekrutacja do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok  szkolny 2024/2025 Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego od dnia 1

Termin płatności I raty 2024 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wójt Gminy Przemęt przypomina przedsiębiorcom prowadzącym handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi o obowiązku dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października

Spotkanie noworoczne strażaków z całego powiatu

7 stycznia 2024 roku odbyło się Powiatowe Spotkanie Noworoczne Strażaków Powiatu Wolsztyńskiego. Spotkanie poprzedziła msza święta w Kaplicy w Górsku, następnie wszyscy uczestnicy udali się na salę wiejską w Górsku. Zaproszonych gości i druhów przywitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie dh Józef Pauch. Następnie życzenia noworoczne złożyli Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak,

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors