Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Czarny dystrybutor wraz z herbem Gminy Przemęt oraz informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r.

Szanowni Producenci Rolni

Gmina Przemęt informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Przemęt pokój nr 1:
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Przypominamy, iż dzierżawcy winni ze sobą zabrać umowy dzierżaw do wglądu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi :
⋅ 110,00 litrów * ilość ha użytków rolnych,
⋅ 40,00 litrów * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni,
⋅ 4,00 litry * średnia roczna liczba świń.

W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,46 zł na litr oleju.
1. Wniosek wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie tut. Urzędu pod adresem www.przemet.pl
2. Przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy uzyskać z ARIMR pisemne potwierdzenie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego za 2023 r. Uzyskaną informację należy dołączyć do wniosku.
3. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024r.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 615 69 59 (wew. 39)

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]