Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2017 roku

Gmina Przemęt informuję, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcja rolnej od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. w Urzędzie Gminy Przemęt w pokoju nr 1 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1934) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Marty Sobierajskiej  pod nr tel. (65) 615 69 59

Do pobrania:
•  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]