Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Kwalifikacja wojskowa 2016 roku

W dniach od 1 marca do 18 marca 2016 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ten został ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego w specjalnym obwieszczeniu, które zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie naszej Gminy


Powiatowa Komisja Lekarska w Wolsztynie pracować będzie w Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 10A.
Osoby z Gminy Przemęt będą wezwane do kwalifikacji wojskowej w dniach od 4 do 8 marca 2016 roku oraz dodatkowo 17 marca 2016 roku.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1585)
1. mężczyźni urodzeni w roku 1997;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1992—1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które: – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1992—1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków.
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.
Szerzej o kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wolsztyńskiego można przeczytać tutaj.

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]