Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Spotkanie Wójta Gminy Przemęt z przedsiębiorcami

22 lutego 2016 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Przemęt, Pani Doroty Gorzelniak z przedsiębiorcami. Obok wójta w spotkaniu uczestniczył również Mariusz Silski – Zastępca Wójta Gminy Przemęt oraz Maciej Ratajczak – dyrektor GCKiB w Przemęcie. Na spotkaniu obecnych było 22 reprezentantów firm z Gminy Przemęt.
Na zaproszenie samorządu w spotkaniu uczestniczył również Pan Tomasz Lański z Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju, który przedstawił informację o możliwościach pozyskiwania środków unijnych na działalność firmy lub przedsiębiorstwa. Środki finansowe można uzyskać m.in. na szkolenia dla pracowników. Jak zapewnił T. Liński, WANiR pomaga przejść cały proces realizacji projektów szkoleniowych, począwszy od procesu pozyskania środków finansowych, a zakończywszy na prawidłowym rozliczeniu dotacji. – Efektywność działań WANiR potwierdza 72% skuteczność pozyskanych dotacji dla naszych partnerów. – powiedział T. Liński. Temat zainteresował wielu przedsiębiorców, którzy dopytywali o szczegóły pozyskiwania środków. To tym bardziej korzystne, gdyż usługi WANiR są całkowicie bezpłatne.
Zastępca Wójta, Pan Mariusz Silski omówił zrealizowane w ostatnich latach inwestycje na terenie Gminy Przemęt. Najważniejszą z nich była budowa kanalizacji sanitarnej liczącej blisko 130 km, co od 2003 roku kosztowało gminę ok 35 mln zł. Aż połowa tych środków stanowiły dofinansowania zewnętrzne. Drugą znaczącą inwestycją była budowa linii wodociągowej, na której powstanie od 2003 roku wydano ok. 5 mln zł. Ponadto zainwestowano w infrastrukturę budowli i budynków (między innymi remont sal wiejskich), budowę dróg, ścieżek rowerowych, placów zabaw, remonty obiektów oświatowych, a także sportowych.
Pan Henryk Matuszak z firmy Rol-Mat Spółka Jawna zapytał, czy wiadomo coś na temat remontu drogi wojewódzkiej, biegnącej przez Mochy i Kaszczor. Zastępca Wójta wyjaśnił, że obecnie na odcinek drogi biegnącej przez Mochy, aż do mostu w kierunku Solca wykonywany jest projekt. Sprawę prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Po zakończeniu dokumentacji projektowej, zarząd ten złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji. Silski wyraził nadzieję, że do końca połowy tego roku, na tym odcinku rozpoczną się prace remontowo-budowlane. Natomiast jeśli chodzi o odcinek od miejscowości Mochy do granicy gminy w kierunku Wolsztyna, to jest on w fazie projektowania.
Maciej Ratajczak z GCKiB w Przemęcie krótko zaprezentował działalność kulturalną prowadzoną na terenie Gminy Przemęt oraz zaprosił przedsiębiorców do udziału w imprezie „Powitanie Lata” (19.06.2016), która w zamyśle organizatorów ma być również szansą zaprezentowania swojej działalności przez przedsiębiorców.
– Mam nadzieję, że spotkania podobne do dzisiejszego będą odbywać się cyklicznie, co zaowocuje bardzo dobrą współpracą pomiędzy Gminą Przemęt, a firmami – powiedziała Wójt Dorota Gorzelniak. Wójt zaoferowała firmom pomoc ze strony Urzędu Gminy Przemęt w załatwianiu spraw formalnych, między innymi przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskaniu warunków zabudowy. Wójt podziękowała za płacenie podatków. – Dzięki waszym podatkom możemy zrealizować wiele inwestycji, z których korzystają wszyscy mieszkańcy naszej gminy. – powiedziała D. Gorzelniak. – Chcielibyśmy starać się ułatwiać Państwu procesy inwestycyjne oraz pokazywać Państwa działalność. Cieszę się, że Państwa firmy zatrudniają tak wielu pracowników, co przyczynia się do spadku bezrobocia w naszej gminie, które wynosi zaledwie ok 4 %. – zaznaczyła wójt.
Spotkanie zakończyła dyskusja, którą zdominowały sprawy kupieckie. Pani Lidia Jakubowska, prowadząca sklep w Barchlinie zwróciła uwagę na nieuczciwą konkurencję w postaci handlu obwoźnego. Pani Lidia zapytała czy jest możliwość sprawdzenia i egzekwowania płacenia podatków przez firmy obwoźne. Zwróciła także uwagę na stwarzanie przez pojazdy, w których odbywa się handel obwoźny zagrożenia na drodze.
Wójt potwierdziła, iż rzeczywiście taki problem istnieje i że jest ona jej znany. Zadeklarowała także, iż przyjrzy się mu bliżej i na kolejnym spotkaniu przedstawi sytuacje prawną wspomnianej działalności.
Ciekawą propozycję wysunął Pan Krzysztof Wojtkowiak prowadzący zakład stolarski w Starkowie. Zaproponował, aby utworzyć portal internatowy firm gminy Przemęt, na którym każdy przedsiębiorca mogły się zarejestrować. W ten sposób zainteresowani mieszkańcy mogliby bez problemu odszukać każdą firmę prowadzoną działalność na terenie Gminy Przemęt i skorzystać z ich usług.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors