Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  urzad@przemet.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
 Harmonogram wywozu odpadów 2013/20142013-09-18  

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Przemęt - 2014.

 IV Średniowieczny Jarmark Cysterski w Przemęcie 2014-09-15  

W sobotę 13 września br. już po raz czwarty za sprawą Średniowiecznego Jarmarku Cysterskiego do Przemętu zawitały dawne czasy. 
Tym razem jednak uczestnicy imprezy mogli spotkać nie tylko średniowiecznych wojów, ale również wojsko rodem z XVII w. Były pokazy walk, smaczne i swojskie jadło, konkursy z nagrodami, a na koniec świetna rockowa muzyka. Jednym słowem, każdy znalazł coś dla siebie.
Wkrótce pełna relacja, a tymczasem zapraszamy do galerii oraz na facebookowy fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.

 Samorząd stara się o karetkę dla gminy Przemęt - możesz pomóc!2014-09-15  

Od wielu lat gmina Przemęt stara się o to, aby Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonował w Przemęcie. Obecnie czas dotarcia karetki na miejsce zdarzenia ze szpitala w Wolsztynie jest zbyt długi. Wynika to z faktu, iż odległość pomiędzy Wolsztynem, a najbardziej oddalonymi miejscowościami gminy Przemęt (tj. Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Sokołowice) wynosi aż ok. 37 km. W takiej sytuacji karetka nie może dotrzeć na miejsce zdarzenia szybciej niż 40 minutach, zakładając oczywiście dobre warunki drogowe i natychmiastowy wyjazd karetki. To stanowczo za późno.
Władze samorządowe gminy Przemęt podejmują starania o to, aby karetka ratownicza na stałe stacjonowała w Przemęcie, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W tej sprawie jako samorząd podejmujemy interwencje w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Aby przyniosły one pozytywny skutek niezbędne jest przedstawienie argumentów, konkretnych przykładów przemawiających za koniecznością obecności karetki w Przemęcie.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa – mieszkańców gminy Przemęt o zgłaszanie zdarzeń, podczas których zbyt długi czas oczekiwania na karetkę miał negatywny wpływ na akcję ratowniczą. Informację prosimy zgłaszać do dnia 18 września 2014 r. do Urzędu Gminy Przemęt u Pani Ireny Mikołajczak, tel. 65 549 60 71 wew. 60, pokój nr 23. Za pomoc z góry bardzo dziękujemy.

 Zbiórka zużytego sprzętu2014-09-10  

Uwaga! W sobotę, 20 września 2014 r. w godz. 10:00-14:00 przynieś NA PARKING PRZED URZĘDEM GMINY W PRZEMĘCIE niepotrzebny lub niesprawny sprzęt RTV i AGD, niezużyte lub przeterminowane leki, baterie, żarówki, świetlówki, telefony komórkowe itp. w zamian za prezent do ogrodu!!! (ozdobne krzewy, drzewka i cebulki kwiatów)
ZAPRASZAMY !!! Więcej na www.zmobra.pl

 Informacja dla sprzedawców alkoholu2014-09-05  

Przypominamy przedsiębiorcom, że dnia 30 września  2014 roku mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.
 

 Powierzenie na kolejne pięć lat funkcji dyrektora2014-09-03  

W wyniku ogłoszonego konkursu i głosowania w dniu 8 sierpnia 2014 r. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, którym została Pani Alina Piotrowska.  Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak  w dniu 22 sierpnia 2014 r. wręczyła powierzenie  stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Pani Alinie Piotrowskiej. Powierzenia na kolejne pięć lat otrzymały również po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Poznaniu Pani Barbara Utrata Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Pani Melania Wysocka Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu gratulujemy.

 Od 1 września 2014 kolejni nauczyciele mianowani w Gminie Przemęt.2014-09-03  

22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak nadała akta stopnia awansu zawodowego następującym osobom: Pani Magdalenie Bajon z SP Biskupice, Pani Joannie Stanek - Koźlik z ZS w Przemęcie, Panu Patrykowi Flieger z SP Biskupice, Panu Piotrowi Kamińskiemu z ZS w Kaszczorze. Podczas nadania stopnia nauczyciela mianowanego, wszyscy nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

 Rocznica wybuchu II wojny światowej2014-09-01  

Dziś obchodzimy 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji w wielu miejscowościach uczczono pamięć walczących w obronie Ojczyzny i pomordowanych podczas zawieruchy wojennej. Na przemęckim rynku  pod Pomnikiem Serca Pana Jezusa, gdzie znajdują się tablice przypominające o mieszkańcach naszego terenu, którzy walczyli o niepodległość Polski, znicze zapaliły i złożyły kwiaty delegacje Zespołu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Towarzystwa Pamięci Powstania  Wielkopolskiego w Przemęcie oraz Urzędu Gminy Przemęt.

 Podpisano list intencyjny2014-09-01  

26 sierpnia br. w Przemęcie odbyło się cykliczne spotkanie samorządowców z naszego regionu. Podczas spotkania omawiane była m.in. kwestie związane z utrzymaniem i odbudową kanałów i urządzeń wodnych. Uczestniczący w naradzie wójtowie gmin Przemęt, Wijewo i Włoszakowice podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w tym właśnie zakresie. W dokumencie tym czytamy, iż „sygnatariusze niniejszego listu deklarują dążyć do odbudowy istniejących oraz budowy nowych kanałów łączących jeziora, w razie potrzeby śluz, mostów i niezbędnych urządzeń wodnych w celu rozwoju turystyki wodnej na terenie naszych gmin a zatem i do podniesienie atrakcyjności tego terenu.
W celu realizacji ww. zamierzenia sygnatariusze listu deklarują doprowadzić do zawarcia stosownego porozumienia, które ureguluje prawa i obowiązki poszczególnych gmin oraz stworzy ramy prawne dla realizacji wspólnego celu.”

 Konsultacje społeczne mieszkańców gminy na temat wypracowanego projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.2014-09-01  

Gmina Przemęt informuje, że w toku działań związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy.  

Celem spotkania jest zebranie opinii mieszkańców na temat wypracowanego projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.

Planowany termin spotkania to: 8 września 2014 roku. o godz. 17:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Geodetów 1 w Lesznie. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać się telefonicznie do Pani Amelii Łabędź pod nr tel. (65) 549-60-71 , wew. 63 w godz. otwarcia Urzędu Gminy do dnia 02.09.2014 r. Gmina Przemęt dysponuje 3 miejscami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 Rajd rowerowy przeniesiony na 21 września.2014-08-31  

Uwaga miłośnicy Przemęckich Rajdów Rowerowych! Informujemy, że zmienił się termin XXI Przemęckiego Rajdu Rowerowego. Na trasę wyruszymy w niedzielę 21 września br. Start z Moch. Więcej informacji już niebawem na plakacie.

 Wyprawka szkolna 20142014-08-28  

Informujemy, że do dnia 12 września 2014 r. można składać wnioski do szkół w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, polegającego na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

więcej »
 Zaginął młody pies.2014-08-27  

Zaginął młody pies. Jeśli go znalazłeś lub wiesz gdzie przebywa prosimy o kontakt - tel. 603 649 671.

 Zakupiono nowe instrumenty2014-08-26  

Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie zakupił nowe instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet Infrastruktura Domów Kultury". Dzięki dofinansowaniu zakupiono tenor horn, alt horn, trąbkę, dwa saksofony, dwa flety poprzeczne oraz pięć werbli marszowych. Zakupiono również akcesoria i wyposażenie muzyczne - pięć nosideł do werbli oraz dwa ustniki do saksofonów. Łączny koszt zakupu instrumentów i wyspsażenia dodatkowego wyniósł 37.500 zł z czego 30.000 zł to dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie. Więcej na stronie www.gok.org.pl.

 Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Sączkowo i Starkowo oraz remont ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wieleń2014-08-26  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

Miło nam poinformować, iż Gmina Przemęt w dniu 21 sierpnia  2014r. podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej na operację pn.: „Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt w miejscowościach Sączkowo i Starkowo oraz remont ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wieleń przeznaczonego do użytku publicznego”.
Realizacja ww operacji wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Całkowita wartość zadania wynosi: 1 729 466 złotych, z czego przyznana pomoc wynosi 500 000 złotych.
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 Przerwa w dostawie energii elektrycznej2014-08-26  

Informujemy, iż na terenie wsi Bucz nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 27 sierpnia 2014 roku w godzinach od 07:00 do 11:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje:  ul. Boszkowska 1, gospodarstwo rolne, Bucz Dębina 1. Informujemy również, iż na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 01 września 2014 roku w godzinach od 07:30 do 16:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje: ul. 3 Maja 39-81 (nieparzyste), 46-74 (parzyste), ul. Boczna 1, ul. Morelowa 1-4, 6, 8, ul. Rzeczna 1.

Informacja pochodzi ze str. internetowej  ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno: http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15

 Bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców2014-08-26  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapraszają na bezpłatne jednodniowe seminaria w tematyce zapobiegania zdarzeniom wypadkowym w miejscu pracy. W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego. Seminaria skierowane są do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) sektora budowlanego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, transportu, przetwórstwa przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz usług.

więcej »
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 


Jest nas 14.076 osób
(15.07.2014)


 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 2112524      online: 1
Webmaster Mbest 2006